این ترند جدید رو من نمیفهمم. تو جلسه ختم دور عکس طرف جمع میشن با یک لبخند و ژستی عکس میگیرن میگذارن فیس بوک آدم فکر میکنه عروسی بودن
وی ورتاکینگ ابات دت لست نایت. یکی از مسخره ترین عکسای دیشب بود ‎- نیالا
@nialak: دسپرت هاس وایفس آف سالت لیک سیتی # بی اف ای ‎- Jasmine
یادم باشه بگم تو مجلس ختمم عکسم رو نذارن پس. ‎- Myri∂m
اوتار قبلیه بهتر بودا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: کدوم؟ ‎- Jasmine
قرمزه با نی نی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@myriam: اونایی رو میگم که دور عکس دست به کمر وایسادن ژست کیسی فیس میگیرن. ‎- Jasmine
@saeedgreen: اکی عوضش میکنم ‎- Jasmine
هاو ریسپانسیو تو کامنتس، آوسام :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ما اینیم دیگه ‎- Jasmine
قرمز سوتس یو عه لات :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?