این ترند جدید رو من نمیفهمم. تو جلسه ختم دور عکس طرف جمع میشن با یک لبخند و ژستی عکس میگیرن میگذارن فیس بوک آدم فکر میکنه عروسی بودن
وی ورتاکینگ ابات دت لست نایت. یکی از مسخره ترین عکسای دیشب بود ‎· نیالا
@nialak: دسپرت هاس وایفس آف سالت لیک سیتی # بی اف ای ‎· Jasmine
یادم باشه بگم تو مجلس ختمم عکسم رو نذارن پس. ‎· Myri∂m
اوتار قبلیه بهتر بودا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: کدوم؟ ‎· Jasmine
قرمزه با نی نی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@myriam: اونایی رو میگم که دور عکس دست به کمر وایسادن ژست کیسی فیس میگیرن. ‎· Jasmine
@saeedgreen: اکی عوضش میکنم ‎· Jasmine
هاو ریسپانسیو تو کامنتس، آوسام :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ما اینیم دیگه ‎· Jasmine
قرمز سوتس یو عه لات :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?