اسکندل تازه داره باز قشنگ میشه.قصه الیویا رو به الکشن ترجیح میدم
میارزه به دیدن؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
البته من هنوزم میگم که : سنگو بزن به شیشه، برنی برنده میشه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: khoda az dahanet beshnave ‎· Jasmine
@saeedgreen: خیلی آی لاو ات اند آی هو گریت تیست ‎· Jasmine