دیشب باز با خالم رفتم خرید یه پیراهن خریدم به جای مانتو بپوشم. حالا ۲۰ تا مانتو میخام چیکار خودم موندم
:)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?