دارم یه داکومنتری درباره پیت بولهای مایکل ویک میبینم که به خاطر داگ فایتینگ ازش گرفتن و آدم باورش نمیشه کسی آنقدر پست و وحشی بتونه باشه و اونهایی که کمک میکنند و ادوکت این سگها هستن انقدر خوش قلب و خوب. چرا آدمها باید انقدر فرق داشته باشند.