بستم رسید فاینالی میتونم یه نفس راحت بکشم
هو یو دیس اپیرد؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: sorry been a little MIA ‎· Jasmine
وات داز ام آی ای ستند فور؟:دی اند دشمنت ساری باشه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: missing in action. in chand vaghte khaili khaste boodam. when i get my migraines i sleep a lot. ‎· Jasmine