یارو رفته ایران دماغشو عمل کنه میگه کسی نفهمه. آخه عاقل آدم پوستش تو آب و هوا تغییر میکنه نه اندازه بینیش
هاهاها، چرا نباید کسی بفهمه. اگر فکر میکنه کار درستی هم که دیگه مخفی کاری نمیخاد ‎· Mahdi
@mahdiebrahimi1: جدی, آگه من بودم و کار ترف خوب بود تازه شمارشم میدادم. انگار چه ایرادی داره. شی وانتد ا دیفرنت نوز شی گات وان ناتینگ رانگ ویت دت. تازه بهترش اینه به ترف گفته به هیچکی نگو. الان کسی نیست تو شهر که ندونه. لول ‎· Jasmine