تا دير نشده يه دعوا راه بندازيد يه کم بلاک کشى راه بيفته
خب دیگه بیا آشتی ‎- MaryaM
اقا گروه كوير رو بزن =) ‎- Farshad
مريم: بيا بيا :د // فرشاد خيلى ريزش داشتيم، فعلا دو نفريم :)) ‎- javadoo
هورااا آشتییی ‎- MaryaM
:))) ‎- javadoo