تا دير نشده يه دعوا راه بندازيد يه کم بلاک کشى راه بيفته
خب دیگه بیا آشتی ‎· MaryaM
اقا گروه كوير رو بزن =) ‎· Farshad
مريم: بيا بيا :د // فرشاد خيلى ريزش داشتيم، فعلا دو نفريم :)) ‎· javadoo
هورااا آشتییی ‎· MaryaM
:))) ‎· javadoo