شب جمعه هم که هست، اولين سرشمارى از مجردا تو سايت جديد :)) حاضرى بزنيد حاجت بگيريد
حاضر ‎- ghazaaleh
عه تو کی اومدی.ظهر بهت زنگ بزنم بگم خودتو برسون جواب ندادی #آفیاق ‎- zlou
حاضر ‎- حســـــــنے
منم که لازم نیست حاظری بزنم همه میدونن :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
شهرااام؟!! مبارکه بابا :))) ‎- حســـــــنے
مبارکه چیه داداش من نفر اول مجردام همه جا :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
جردا انقد کم شدن؟ :)) داريم منقض ميشيم که ‎- javadoo