شب جمعه هم که هست، اولين سرشمارى از مجردا تو سايت جديد :)) حاضرى بزنيد حاجت بگيريد
حاضر ‎· ghazaaleh
عه تو کی اومدی.ظهر بهت زنگ بزنم بگم خودتو برسون جواب ندادی #آفیاق ‎· zlou
حاضر ‎· حســـــــنے
منم که لازم نیست حاظری بزنم همه میدونن :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
شهرااام؟!! مبارکه بابا :))) ‎· حســـــــنے
مبارکه چیه داداش من نفر اول مجردام همه جا :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
جردا انقد کم شدن؟ :)) داريم منقض ميشيم که ‎· javadoo