آقا این روم آفیشیال اینجاست. برید باگا رو بگید و ساجسشناتون تا شبیه فرفر بشه، یارو آدم باحالیه جواب میده، مرگ بر زاکربرگ https://mokum.place/mokum
حالا چرا ساب بک نمیکنی؟؟ ‎· جولیا پندلتون