الان یک محمدم میاد عکس نصف اون چشمای آواتارشو میذاره میگه اینم مال من :)) به تکرار رسیدید دیگه :))