سر صبحی بحث میکنید؟ اونم از نوع سیاسی اجتماعی هسته ای؟ انقد حال و حوصله دارید تو زندگیتون؟
اینجا جای آدمهای با حوصله اس :))) توییتر که نیست ‎- Mamad
من تو فرفر خدا بیامرزم یادم نمیاد حوصله ی اینجور کارای بیهوده و عبث رو داشته باشم :)) ‎- javadoo
@javad: اونجوری بخوای در نظر بگیری ، هر نوع فعالیتی تو شبکه های اجتماعی بیهود و عبث هست :))) زمان هدر دادنه ‎- Mamad
اون که البته، منتها تو آرامش زمانتو هدی میدی لااقل :)) ‎- javadoo