تا حالا چند بار این جمله رو شنیدید که "رفیق چندین سالم سرم کلاه گذاشت" ؟ چرا فکر میکنید ممکن نیست یه روزی برای خودتون این اتفاق بیفته؟