مکان هم الکی ه بابا، هیچ خبری نیست، مگه آخرای فرفر خبری بود که اینجا خبری باشه؟ همه هم که مهره سوخته
هست بی بصیرت :)) همش 87 نفر ساب کردی ! ‎· Mamad
ممد رو کن اگر چیزی هست :)) ‎· Mardetanha
نیست بابا، ما هیچ لاسی ندیدیم :)) بگو کجاست اگه راست میگی ‎· javadoo
@mardetanha: اوووح ! :)) فعلن خودم دارم انتخاب میکنم ! بعدن ‎· Mamad
حالا هی غر بزن، هر کی ندونه فکر میکنه جای دیگه چاه نفت میزنه ‎· hadi
@hadinik حالا چاه نه ولی لاس خشک که همه جا میشه زد :)) اینجا به کی پناه ببرم؟ ‎· javadoo
@hadinik: دقیقن :))) ‎· Mamad