مکان هم الکی ه بابا، هیچ خبری نیست، مگه آخرای فرفر خبری بود که اینجا خبری باشه؟ همه هم که مهره سوخته
هست بی بصیرت :)) همش 87 نفر ساب کردی ! ‎- Mamad
ممد رو کن اگر چیزی هست :)) ‎- Mardetanha
نیست بابا، ما هیچ لاسی ندیدیم :)) بگو کجاست اگه راست میگی ‎- javadoo
@mardetanha: اوووح ! :)) فعلن خودم دارم انتخاب میکنم ! بعدن ‎- Mamad
حالا هی غر بزن، هر کی ندونه فکر میکنه جای دیگه چاه نفت میزنه ‎- hadi
@hadinik حالا چاه نه ولی لاس خشک که همه جا میشه زد :)) اینجا به کی پناه ببرم؟ ‎- javadoo
@hadinik: دقیقن :))) ‎- Mamad