ولی من دوسدخترم حامله شه اصلا پنیک نمیزنم چون همیشه دوس داشتم یه مدت یه جایی گم و گور بشم تو دل طبیعت وحشی زندگی کنم :))
:)))))))) ‎- Afarin
هانی مقصدمم انتخاب کردم، دوسپسرتو حامله کردی بیا با هم بریم :))) ‎- javadoo
@javad: =)))) بترکی ‎- Afarin