Alex Kapranoff » from archive
italki: Dünya değiştirmek için bir klavye lazım mı? http://www.italki.com/entry/478651