User avatar

В Крыму новорожденным вручили повестки в военкомат на 2032 год — Meduza https://meduza.io/news/2016/02/29/v-krymu-novorozhdennym-vruchili-povestki-v-voenkomat-na-2032-god

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10