Cumhuriyet bir kazanım değildir, aksine bir kayıptır çünkü başta Kürd halkı olmak üzere Anatolya ve Mezopotamya halkları inkar ve imha edilmeye çalışılmıştır.