Ezilenler arasında din adamı yoktur. Din adamı ezen sınıf ya da ırkların asalağıdırlar. Jean Paul Sartre