Kimlik Faşizmi Saplantısı / Franco “Bifo” Berardi / Çeviren: Nalan Kurunç Potere Operaio [İşçilerin Gücü, kendini, reel sosyalizmin tarihiyle olan tüm bağlarını koparmış bir hareket olarak açık, hatta provokatif bir biçimde ortaya koymuştu. Aynı şekilde, anti-faşizm geleneğiyle özdeşleştirilmeyi de kesin bir biçimde reddetmişti. http://www.dunyaninyerlileri.com/kimlik-fasizmi-saplantisi-fr...
Görsel-Mimetik-Nasıl-Reddedilir-by-Zafer-Aracagök.jpg