Avatar for karanotlar
Özerklik kavramının kesin bir tanımı üzerinde bir uzlaşı olmamakla birlikte kavram, federalizm, desentralizasyon, bölgesel yönetim, yerel yönetim, özyönetim gibi benzer çağrışımlara sahip kavramlardan farklı bir anlama sahiptir. Kavramın tam, herkesçe kabul edilen bir tanımına ulaşmada pratikte birbirinden farklı özerklik uygulamalarının bir zorluk yarattığı söylenebilir. Bire bir kelime karşılığı “Kendi yasasını yapmak” anlamına gelen özerklik, Yunanca “Yasa” ve “Egemenlik” kavramlarından gelmektedir. Kavramın sırf bu etimolojik anlamı yeni bir “egemenlik” durumuna ve bunun da “yasama gücüyle” ilişkili olduğuna gönderme yapmaktadır. Bu anlamı içinde özerklik, “bağımsızlık” olarak tanımlanabilir.http://barisicinaktivite.com/herkese-biraz-ozerklik/#.VqKSX67...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place