Avatar for karanotlar
Herkese biraz özerklik Özerkliği Düşünmek: Herkese Biraz Özerklik! – Çetin Gürer Qijika Reş Dergisi Sayı: 2 Bir yanda kapitalizmin ve diğer yanda ulus devletlerin beraberinde getirdiği özgül ekonomik, siyasî ve kültürel sorunlara ‘köktenci’ bir çözüm olarak özellikle Anarşist ve Marksist kuram içerisinde yer bulan özerklik (otonomi) düşüncesi günümüzde burjuva liberal demokrasilerinin de dâhil olduğu bir konudur. Özerklik, orta çağda merkezi krallıklara karşı toprak sahipliği biçiminde feodal beylerin özerkliği olarak; imparatorluklar döneminde dini gruplara verilen özel statü olarak; ulus devlet(ler) döneminde etnik ve ulusal azınlıklara verilen bir güvence olarak; Paris komünü, Chiapas ve Porto Alegre deneyimlerinde ‘doğrudan demokrasi’ biçiminde geniş bir dönemi kapsamakta ve farklı uygulama biçimlerine sahiptir. http://barisicinaktivite.com/herkese-biraz-ozerklik/#.VqKSX67...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place