Devlet, emeğin köleliği üzerine oturur. Emek, özgür olduğu anda devlet çöker. Max Stirner