Avatar for karanotlar
Sait ÇETİNOĞLU: TAKRIR-I SUKUN KANUNU (4.mart 1925) bugün bütün yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerimizde yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Takrir-i Sükun Kanunu'nun birinci maddesi: "Madde 1: İrtica ve isyana ve memleketin nizam-ı içtimaisi (toplumsal düzen) ve huzur ve sükunu ve emniyet ve asayişini ihlale bais (bozmaya yönelik) bilumum teşkilat ve tahrikat ve teşvikat ve neşriyatı (örgütlenmeleri, kışkırtmaları, yüreklendirmeleri ve yayınları), hükümet reisicumhurun tasdikiyle ve re'sen ve idareten mane mezundur (kendi başına yasaklamaya yetkilidir). İş bu ef'al erbabını (bu eylemleri işleyenleri) hükümet İstiklal Mahkemesi'ne tevdi edebilir". http://mamasyria.blogspot.co.at/…/sait-cetinoglu-takrir-i-s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place