Akp ırkçı Kemalizmin İslami versiyonunda başka bir şey değildir.