Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 200’ü aşkın kayıp verdi http://news.am/tur/news/320216.html