Hiçbir hayvan acımasızlıkta insanoğlu kadar usta değildir. Dostoyevski