Kilikya Katliamı Üzerinden 107 Yıl Geçti 1909 yıllarında 550 bin olan Adana nüfusu içerisinde yaklaşık 60 bin Ermeni yaşamaktaydı. O yıllarda Çukurova Kilikya olarak anılıyordu. Bu nedenle de bu katliam “Kilikya katliamı” olarak raporlara geçmişti.http://bianet.org/bianet/siyaset/173824-kilikya-katliami-uzer...