Gerçek iktidar, insanlar üzerinde değil, yürekler üzerinde kurulur. Şeyh Bedreddin