Dünya var oldukça Ermeni soykırımını unutmayacağız.