Toplumsal bağları gerçekleştirecek olan her şeyi dinsel inanç, ahlaki görev, siyasal örgütlenme ve toplumsal kurumlara saldırma ego'nun kendiliğinden gelişen faaliyet alanlarıdır. Max Stirnner