1 Mayıs alanı taksimdir, burjuvazinin ve devletin gösterdiği yer değildir.