Faşist Türk devleti hiç bir zaman laik olmamıştır. Çünkü hep İslamın alt kolu olan Hanefiliği diğer inançlardan üstün tutmuştur.