Avatar for karanotlar
Elektronun Ömrü Dudak Uçuklatıyor En az 66 bin “yottayıl”; evrenin yaşından 5 milyar “kentilyon” fazla… İtalya’da bir yeraltı gözlemevindeki fizikçiler, elektronun gerçekten temel bir parçacık olup olmadığını belirlemek için yapılan deney sonunda, bu parçacığın “herhalde” kararlı, yani bozunamaz olduğu sonucuna vardılar. Bulgulara göre elektronun ömrü için alt sınır, metrik sistemdeki en yüksek ondalık birimden on binlerce kat daha uzun! Bu, evrenimizin 13,8 milyar olan yaşının milyar kere milyar katına karşılık geliyor. Parçacık fiziğinin “anayasası” denebilecek olan ve atomaltı ölçeklerde etkileşen parçacıklar ve kuvvetleri açıklayan Standart Model adlı kurama göre elektron, daha alt parçacıklardan oluşmayan yani parçalanıp bozunmayan temel parçacıklar arasında yer alıyor. İtalya’daki Gran Sasso yeraltı parçacık fiziği laboratuvarında yapılan deneyi yürüten araştırmacıların vardıkları sonuç, evrenimizde var olan herhangi bir elektronun, en az 66.000 “yottayıl” (6,6 x 1028 yıl), bir diğer ifadeyle 660.000.000.000.000.000.000.000.000.000 yıl sonra da var olacağı. Metrik sistemdeki en büyük ondalık birim olan Yotta, 1024 sayısına (trilyon kere trilyon) karşılık geliyor. Bu da evrenimizin 13,8 milyarlık yaşının 5 kentilyon katı demek (1 kentilyon = 1018 ya da 1000.000.000.000.000.000).http://antidogmatik.tumblr.com/post/144067605207/elektronun-ö...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place