İslam hiç bir zaman barışsever bir inanç olmadı. Bu inanç savaşlarla ve katliamlarla yayılmıştır.
"İslam sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir.Arapça “se-le-me” kökünden türemiştir ve “barış” anlamına gelmektedir." :(( ‎· golyandro
evet ama öyle olmadığı anlaşılmıştır. ‎· Barut Komplosu