Avatar for karanotlar
19 Mayıs Neyin Bayramı? Yannis V. Yaylalı Pontoslulara uygulanan soykırım Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerin de istibdat(despotizm) yönetimi ile meşhur Padişah olan II. Abdülhamit döneminde başlar. İttihat Terakki Cemiyeti ve öncü kadrolarının hem teorik örgütleyiciliği hem de bizzat pratik katılımıyla ile devam eder, II.Abdülhamit’in saldırı politikalarından sonra halkımıza karşı soykırım politikalarını sistemli hale getiren İttihat ve Terakki Cemiyetinden sonra, aynı politikaları izleyen Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından halkımıza en son ölümcül darbe vurularak bize uygulanan soykırım tamamlanmıştır. Halkımıza karşı sistemli şekilde uygulanan soykırım için elbette ilk çağrıyı bu soykırımı yapan devletin yetkililerine yapmak gerekiyor, hatta bu vesile ile bir kere daha Pontos halkına karşı 1914-1923 yılları arasında uygulanan, en az 353.000 insanımızın katledildiği, 1.000.000’dan fazla insanımızın yerinden yurdundan edildiği, 30 bin’den fazla çocuğun çalındığı ve hala akıbetlerinin bilinmediği büyük bir soykırımın parçası olan TC devleti yetkililerine parçası oldukları bu büyük soykırımı tanımaya davet ediyor ve acılı halkımızdan bir an önce özür dilemeye davet ediyorum.http://antidogmatik.tumblr.com/post/144458791852/19-mayıs-ney...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place