Avatar for karanotlar
3. Dünya Savaşı Yeni Biçimler Altında Yürüyor İnsanlık yeni bir emperyalist paylaşım savaşının içinden geçiyor. Elif Çağlı, Marksist Tutum sayfalarında, parçalı ve pek de alışılagelmedik biçimler altında yürüyen bu savaşın aslında 3. Dünya Savaşı olduğu tespitini yapalı yaklaşık on yıl oluyor. Bu tespit ilk yapıldığında pek çokları idrak etmekte zorlanmıştı, bugünse burjuva ideologlarından ünlü politikacılara, sosyalistlerden papaya kadar pek çokları “3. Dünya Savaşı” tabirini kullanıyorlar. İçinden geçtiğimiz sürecin, kapitalizmin çürümüşlüğü ve tarihsel bir sistem kriziyle karakterize olan yeni bir dünya savaşı olduğunun kavranmasını zorlaştıran temel faktör, aslında yine burjuva ideologlarının, tarihçilerinin zihinlerimizde yarattığı “dünya savaşı” imajıdır. Bu imaja göre “dünya savaşı” denilince büyük emperyalist güçlerin açıktan birbirlerine savaş ilan ettikleri ve bizzat kendi topraklarında da savaştıkları büyük, topyekûn savaşlar akla gelir. http://marksist.net/kerem-dagli/3-dunya-savasi-yeni-bicimler-...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place