Avatar for karanotlar
Talat Ulusoy: Buyrun, İşte Belge! Büyük Millet Meclisi İzmir yanarken “Ermeni malları”nı gündeme alır. Nereden çıkmıştır şimdi bu “Ermeni malları” meselesi?14/27 Eylül 1922 günü yapılan 102.toplantıda mebusların (milletvekilleri) yaptıkları konuşmalar (italik olanlar), açıkça sergiler meseleyi. O gün, Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) meclise “Gasp edilen Ermeni mallarının sahiplerine geri verilmesi”ne dair yürürlükte olan (!) bir kararnamenin kaldırılması önerisi ile gelir ve der ki: Dünya Savaşı içinde yapılan tehcire ait bazı kararnameler vardı. Gerek o kararnamenin yürürlükten kaldırılması ve gerekse tehcir edilen kişilerin temizlenen (tasfiye edilen) taşınır ve taşınmaz mallarına ve tehcir uygulanan kişilere devlet adına tazminat ödenmesine ilişkin … 8 (21) Ocak1920 tarihinde bir kararname yayınlanmıştı. Onun yürürlükten kaldırılma zamanı gelmiştir… Bu yasa üzülerek belirteyim ki bugüne kadar yasalarımız arasında var ola geldi.”(Koyulaştırmalar bana ait). http://mamasyria.blogspot.com.tr/2016/06/talat-ulusoy-buzrun-...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place