Dinin görevi hep insan duyularını küçümsemek olmuştur.