İslam öncesi Arabistan halkı istediği dine inanmakta ya da inanmamakta özgürdüler.