Kapitalizmin yıkılması için paranın insanların gözünde kıymetini yitirmesi gerek.