İsyanın 600. yılında Börklüce Mustafa – Attila Aytekin (İleri Haber) http://www.toplumsol.org/isyanin-600-yilinda-borkluce-mustafa...