Avatar for karanotlar
BİR BASKI ARACI VE İDEOLOJİK AYGIT OLARAK DEVLET – 1 Aristoteles’ten Platon’a Hegel’e Marks’a kadar birçok filozof ve kuramcı bu devlet kavramıyla ilgilenmişlerdir. Platon, “Devlet” adlı yapıtında devletin kurulmasının amacının toplumun mutluluğunun sağlanması olarak açıklar. Hobbes ise, eşit insanların diger insanlarla uzlaşmak için bir sözleşmeye ihtiyaç duyduğunu, onun da devlet kurumu olduğunu savunur. “Man and Citizen” adlı yapıtında Hobbes, insanların doğa durumunda ‘özgür’iken, zorunlu olarak kurdukları sivil toplumda yasaların belirlemediği alanlarda ‘özgür’ olduklarını belirtir. Rousseau’dan Kant’a birçok düşünür daha özgürlük ve devlet ve toplum üzerine düşüncelerini açıklamışlardır. Alman sosyolog Weber ise, modern toplumlarda bireyin özgür olamayacağının altını çizer. Weber“Economy and Society” adlı yapıtında rasyonalite üzerine düşünür. Burada bunların hepsini sıralamaya gerek yok. Hegel ise devleti kamu yararının kurucusu olarak görmüştür. Marks buna karşı çıkmıştır. Ȍzellikle “Alman İdeolojisi’nde devlet kavramı açıklanmıştır. Marks’ın “Fransa’da İç Savaş” adlı kitabında devlet ve sosyalist iktidar biçimi ile ilgili bir dizi tespit yer alır. Kısaca öncelikli görevin, burjuvazinin devlet aygıtını parçalamak olduğunu (ortadan kaldırmak değil) ortaya koyar. Ancak polis ve hiyerarşi yine vardır, fakat tüm bunlar komüne karşı sorumludur. Marks, bu noktada Paris Komünü’nü örnek verir. http://dunyalilar.org/bir-baski-araci-ve-ideolojik-aygit-olar...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place