Avatar for karanotlar
Kürtler Kimdir ? Kürtlerin Kökeni Kürtlerin Tarihi Kim Bu Kürtler Nereden Gelmişlerdir Sorularına Cevap Peki kim bu Kürtler ? Kürtler Kimdir? Kürtler coğrafi olarak Toros dağlarından İran Zağros Dağlarına kadar yaşayan,Cumhuriyetten sonra Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu diye değiştirilen ama tarihte Mezopotamya ve Kürdistan diye anılan coğrafyada yaşayan yerli halktır. Kürtlerin Kökeni ''Kürt' isminin kaynağı tarihsel olarak binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bazı araştırmacılara göre Kürt terİminin temelinde ''KUR'' yatmakta olup Sümer Kökenlidir.Sümer dilinde '' Kur'' dağ demektir.Ti eki aidiyeti ifade eder.Böylelikle ''KURTİ'' Dağın Halkı anlamına gelmektedir.Kürdistan coğrafyası dağlık bir bölgedir. O çağlarda insanlara coğrafyalarıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlantılı isimler verilirdi. Kürtlerinde bu dağlık coğrafyada yaşamasından ötürü bu ismi aldıkları söylenmektedir.Sümer dilindeki ''Kurti'' ismi,Greeklerde 20500 yıl önce ''Kardukya'' daha sonraları ise ''Kurdienne''(Kürt Memleketi) diye geçmiştir. The Name Kurd And İts Philological Connections adlı yazısında G.R Driver, listesini yazıtlardan ortaya koyduğu Kurti,Karda,Karduk,Gord,Kord,Cardakes,Cyrtii gibi sonekleri farklı dilleri göre değişse de hepsi ortak ''Krd'' ''Krt'' ögesi içerdiği bu isimlerin aynı kökten geldikleri ve etnik olarak ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. http://www.kürtler.com/2015/11/kurtler-kimdir-kurtlerin-koken...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place