Insanın özgürlüğü kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. *Jean Paul Sartre