Avatar for karanotlar
Göçmenlere Sığınma Hakkı ve Vatandaşlık Kime Dokunuyor – Numan Bey Vatandaşlık kavramı devletlerle ve devletlerin varlığıyla alakalı bir kavramdır. Bu belli bir bölgeye ait ve belli bir ulusa ait olmayı ifade eder. Bu çiğnenerek bir sakız haline gelmiş olan bir ifade olan “milliyetçilik alçakların sığınağıdır” sözünün doğruluğuna da gönderme yapar. Vatandaşlık ya da yurttaşlık kavramları anarşistlerin - kendin enternasyonalist diyenleri bir yana bırakarak – asla savunmadıkları ve kendilerini içinde ifade edemeyecekleri kavramlardır. Modern düşünürlerin bir kısmına göre bu kavramın tanımı o kadar kolay değildir. Çünkü bu kavramın kapitalizm ve modernizm öncesi anlamlarıyla bugünkü anlamları oldukça farklıdır. Bugün bu kavramın ilgili olduğu alan aile, askerlik hizmeti, birey, özgürlük, din, etnik kimlik ve kültürel oluşla da alakalı olarak düşünülüyor. http://itaatsiz.org/2016/07/12/gocmenlere-siginma-hakki-ve-va...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place