Avatar for karanotlar
Hitler ve Mussolini Düzeninde, Faşizm Karşısında Üniversite – Adnan Adıvar Bu konuda 71 yıl önce yazılmış bir metin: İngiliz, Alman, Fransız ve İtalyan dillerinde yazılmış 80 kadar kitaba ve diğer birçok kaynaklara müracaat ederek Faşist liderlerinin önce ve sonra söylediklerini toplamış ve kendisinden pek az ilâvesile dinleyicilerine anlatmıştır. Ben de bu hazır kaynaklardan faydalanarak bir zamanlar dünyayı sistemlerine ram edeceklerine inanacak kadar kendilerini dev aynasında gören bu rejim liderlerinin ne gülünç tezatlara, ne ibret alınacak yanlışlara düştüklerini gösterirken siyaseti ilme hâkim kılmağa uğraşmanın acı neticelerini satırlar arasında sezdirmeğe çalışacağım. İlim ve sanat rönesansının beşiği İtalya’yı, o beşikte büyüyen yavruyu geliştirip yetiştiren memleketlerden biri olan Almanya’yı bugünkü feci hale sokan Faşizmin bu iki memlekette ilme ve Üniversitelere karşı aldığı tavrı şöyle bir gözden geçirmek hiç faydasız değildir. Bu hususta vesikalara dayanarak yazı yazabilmek için elime bir esercik geçti.http://www.cafrande.org/hitler-ve-mussolini-duzeninde-fasizm-...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place