İslam korku ve terör dinidir.
hatta islam gelmiş geçmiş en büyük insanlık dışı inançtır ‎· eass