Cemaatçi cuntanın önü ordudaki tasfiyeyle açıldıhttp://www.birgun.net/haber-detay/cemaatci-cuntanin-onu-ordud...