Açıklamalarla vaktini harcama; insanlar sadece duymak istediklerini duyarlar. Paulo Coelho