Demokraside tıpkı faşizm gibi kapitalist hiyerarşik uygarlığın bir ürünüdür.